Стан дослідження ф’ючерсних ринків в Україні – частина 6

Стан дослідження ф'ючерсних ринків в Україні – частина 6Становлення та функціонування окремо товарної, фондової та валютної бірж, діяльність яких регулюється окремими недосконалими законами та нормативними документами, не призвело до впорядкування ринків сировини, грошей, іноземної валюти та цінних паперів. Орієнтація урядових структур товарних, фондових та Міжбанківської валютної бірж на укладання в основному спотових і подекуди форвардних контрактів не сприяє розвитку ф’ючерсного ринку, хоча нагальна необхідність у ньому вже усвідомлюється учасниками основних ринків. Читати повністю >>>


Стан дослідження ф’ючерсних ринків в Україні – частина 5

Стан дослідження ф'ючерсних ринків в Україні – частина 5Сьогодні міжнародна банківська система, крім ризикових операцій, які відображаються в їхніх балансах, здійснює значні за обсягами позабалансові трансакції на строкових ринках. На міжбанківському ринку відбувається укладання форвардних, опціонних контрактів та свопів між собою та з клієнтами. На цю обставину звертає увагу відомий фінансист та філантроп сучасності Джордж Сорос . Він підкреслює, що: “Масштаби ринків свопу, форвардних та похідних цінних паперів – величезні, а маржа вкрай незначна (“плече” вкладених коштів – леверидж, – як правило, складає 1:2G – О.С.). Суми, з якими здійснюються операції, у багато разів перевищують капітал, який реально використовується у комерційній діяльності. Операції утримують ланцюжок із багатьма посередниками і кожен посередник має зобов’язання перед своїми партнерами, не знаючи кого ще залучено. Ризик операцій з конкретними партнерами обмежено шляхом встановлення кредитних ліній”. Читати повністю >>>


Стан дослідження ф’ючерсних ринків в Україні – частина 4

Стан дослідження ф'ючерсних ринків в Україні – частина 4Впродовж тривалого часу вітчизняні економісти не мали змоги брати участь у виробленні сучасних інвестиційних та фінансових теорій, зокрема теорій строкових ринків, а ті з них, хто знайомився з ними, вивчаючи капіталістичну економіку, був зобов’язаний здійснювати цей процес лише з метою їх критики.
Покажемо розвиток цих теорій на Заході. Це допоможе глибше зрозуміти суть цих явищ, механізм функціонування строкових ринків у економіці. Читати повністю >>>


Стан дослідження ф’ючерсних ринків в Україні – частина 3

Стан дослідження ф'ючерсних ринків в Україні – частина 3Впродовж всіх років реформ в Україні фінансові та товарні ринки розвиваються фрагментарно, безсистемно впроваджується у практику та законодавство досвід інших країн, подекуди з різними моделями функціонування ринків. Зазначені обставини не заважають різним урядовим структурам та Верховній Раді розробляти нормативні документи й закони, які містять досить суперечливі, а подекуди сумнівні визначення строкових контрактів, особливо ф’ючерсних та опціонних. Читати повністю >>>


Стан дослідження ф’ючерсних ринків в Україні – частина 2

Стан дослідження ф'ючерсних ринків в Україні – частина 2На біржових товарних ринках в останні роки час від часу активізується робота з впровадження у торговельну практику форвардних та ф’ючерсних контрактів на зернові культури. Аналогічні спроби робляться і на валютному ринку. Розроблено два альтернативних проекти законів “Про похідні цінні папери” та “Про строкові фінансові інструменти” , однак без широкого обговорення учасниками ринків та науковцями. Читати повністю >>>


Стан дослідження ф’ючерсних ринків в Україні – частина 1

Стан дослідження ф'ючерсних ринків в Україні – частина 1Дослівно термін “ф’ючерсні ринки” (futures markets) перекладається з англійської мови як ринки майбутніх цін, які встановлюються (прогнозуються) продавцями стало проведення аналізу цін та курсів, швидке виконання складних математичних розрахунків, що дозволяло завчасно визначати розбіжності в цінах, а відтак і використовувати їх з вигодою. Читати повністю >>>


Основні теорії функціонування ф’ючерсних ринків

Основні теорії функціонування ф’ючерсних ринківФ’ючерсні ринки на Заході характеризуються широким застосуванням фінансових інновацій, особливими правилами їх обігу, висококваліфікованими учасниками, коло яких постійно зростає. Крім банків та парабанківських установ до їх числа приєднуються фінансові менеджери фірм та корпорацій, які в такий спосіб здійснюють управління фінансовими ризиками. Читати повністю >>>