Біржовий товар

Біржовий товарОб’єктами ф’ючерсної торгівлі є обмежена кількість стандартизованих за кількісними та якісними показниками товарів. До них належать близько 50 видів, однак вони становлять понад третину міжнародного товарообігу. Біржові товари поділяються на три групи: сільськогосподарська сировина, промислова сировина, фінансові інструменти.

Біржові товари повинні відповідати таким характеристикам: масовість; здатність до стандартизації; замінність; вільне ціноутворення.

Біржові товари реалізовуються на біржах через укладання біржових контрактів або угод. Через цю обставину біржі називають контрактними ринками. Угода вважається біржовою, якщо вона укладена на товар, допущений до котирування на даній біржі; укладена у торговельному піті (рії), ямі, спеціально відведеному місці у торговельному залі біржі; укладена між членами біржі, або сертифікованими біржовими брокерами; укладено в межах часу, відведеного для біржової сесії.

Всі угоди, укладені на біржах, які не відповідають хоча б одній із перерахованих вимог, не є біржовими.
Товарна біржа реального товару у найвищій своїй формі характеризується тим, що торгівля відбувається без пред’явлення товару, за біржовими контрактами; біржові товари масові, однорідні, стандартизовані,
взаємозамінні; біржова ціна визначається під час біржових торгів через постійну реєстрацію та наступну публікацію у засобах масової інформації; біржові угоди можуть проводитися як з метою купівлі-продажу товарів, так і з спекулятивними цілями; торгівля проводиться за Правилами біржової торгівлі, виконання яких є обов’язковим для продавців та покупців.

Біржові контракти поділяють на контракти з реальними активами та зобов’язаннями поставки і правами на ці активи, які називаються похідними інструментами (ф’ючерсами та опціонами). Біржові угоди з реальним товаром бувають спотовими і форвардними.

Comments are closed.