Про біржу

Про біржуСтановлення біржового ринку в Україні розпочалось у 1995 році. Розвиток ринкової економіки в державі та реформування сільськогосподарських підприємств вимагали впровадження нових підходів до реалізації сільськогосподарської продукції та забезпечення її виробництва матеріально-технічними ресурсами. Через це поряд з державним та регіональним замовленням на сільськогосподарську продукцію почали діяти нові товарно-грошові відносини в основу яких було покладено біржову торгівлю.

У Сумській області інфраструктура біржового ринку почала розвиватись із агроторгових домів. Впродовж 1996—1998 років було зареєстровано закрите акціонерне товариство «Торговий дім АПК» і 9 районних та міжрайонних торгових домів, які були відкриті в Охтирському, Великописарівському, Глухівському, Лебединському, Липоводолинському, Роменському, Сумському, Путивльському та Шосткинському районах. Метою їх створення було формування оптових партій сільськогосподарської продукції з подальшою реалізацією на біржовому ринку та постачання необхідних для її виробництва матеріально-технічних ресурсів. Вони мали бути з’єднувальною ланкою між виробниками агропродукції та її споживачами на біржовому ринку. Більшість агроторгових домів не були готові працювати в нових ринкових умовах та не знайшли себе в заготівельно-збутовій системі АПК. До початку роботи біржі значна їх кількість практично припинила свою діяльність.

Про біржуСумська товарна біржа «Сумиагропромбіржа» була зареєстрована в січні 1998 року. Біржа мала бути основним організатором аграрного ринку області. Перед нею стояло завдання по створенню сприятливих умов для реалізації та купівлі сільськогосподарської продукції, формуванні реальних цін, розповсюдження інформації про ситуацію на ринку всім зацікавленим суб’єктам. Починаючи з липня 1999 року біржа почала регулярно проводити торги і виконувати інші поставлені перед нею завдання.

З першого ж року своєї діяльності Біржа була членом Національної асоціації бірж України, а з 2004 членом Асоціації Союз Бірж України. В числі перших Біржа отримала висновок відповідності Міністерства аграрної політики України. За підсумками 2000, 2003 та 2004 років мала одні з кращих показників в Україні які характеризують роботу аграрної біржі.

Про біржуПочинаючи з 2005 року Сумська товарна біржа займається організацією та проведенням аукціонів з продажу необробленої деревини. На сьогоднішній день організація аукціонів здійснюється згідно „Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини”,  затвердженого наказом Державного комітету лісового господарства України  №42 від 19 квітня 2007 року.

З метою вдосконалення механізмів біржової торгівлі біржею запущено пілотний проект проведення біржових торгів та аукціонів через мережу Internet.

Сумська товарна біржа ніколи не стояла на місці, намагаючись тримати руку на пульсі часу. Починаючи з 2008 року біржа починає проведення земельних аукціонів. Згідно змін до Земельного Кодексу від 03.06.2008 року продаж земельних ділянок у власність та право оренди повинні здійснюватися на конкурентних засадах через аукціонні торги. Враховуючи десятирічний досвід Сумської товарної біржі в організації та проведенні торгів саме вона першою в області розпочала проведення земельних аукціонів.

Функції біржі

  •     концентрація попиту і пропозиції у єдиному місці;
  •     формування ринкових цін на основі конкуренції;
  •     регулювання оптового товарообігу;
  •     кваліфіковане посередництво між покупцем і продавцем;
  •     зближення продавців і покупців у просторі і часі;
  •     інформаційне забезпечення учасників товарних ринків.

Завдання біржі

  •     організація постійно діючого товарного оптового ринку;
  •     надання членам та відвідувачам організаційно-посередницьких, інформаційних та інших послуг;
  •     здійснення котирування цін на продукцію, яка реалізується через товарну біржу;
  •     збір, обробка, аналіз, розповсюдження інформації про кон’юнктуру біржового ринку.

Comments are closed.