Аграрно-промислова інтеграція

Аграрно-промислова інтеграціяАграрно-промислова інтеграція являє собою процес поєднання (синтез) сільського господарства і промисловості, економічною передумовою якого є безперервність науково-технічного прогресу, грунтується на сукупності виробничих взаємовідносин і різною мірою проявляється й удосконалюється протягом усього розвитку суспільного виробництва.

Забезпечення гарантованого виробництва продукції, каналів її реалізації та усунення втрат закономірно зумовлює організацію, з одного боку, виробничих підрозділів всередині господарства для промислової переробки і доведення продукції до товарного вигляду і споживача, тобто формування інтегрованих господарських структур, а з другого – кооперування та інтеграцію і створення на цій основі регіональних (територіальних) чи галузевих аграрно-промислових формувань (професійних об’єднань, асоціацій, корпорацій, концернів, аграрно-промислово- фінансових груп), в яких органічно розвивається виробництво, промислова переробка, зберігання і реалізація кінцевої продукції з виходом на зовнішній ринок.

Інтегровані господарські структури створюються за участю сільськогосподарських товаровиробників, переробних підприємств, підприємств торгівлі та інших юридичних і фізичних осіб, включаючи зарубіжних, на районному, міжрайонному або загальнодержавному рівнях. На господарському рівні аграрно-промислова інтеграція розвивається шляхом організації власної переробки в сільськогосподарських підприємствах, селянських (фермерських) і приватних господарствах.

Підприємства й організації, які входять до інтегрованих формувань зберігають юридичну та господарську самостійність і працюють на принципах господарського розрахунку та взаємної вигоди.

Створення і діяльність інтегрованих господарських структур в Україні регулюються Законами України „Про підприємництво”, „Про господарські товариства“, „Про підприємства в Україні“.

Comments are closed.