Агроторговельний дім

Агроторговельний дімАгроторговельний дім (АТД)  – це підприємство оптової торгівлі, яке здійснює операції купівлі-продажу як від імені товаровиробників чи споживачів, так і за власний рахунок, може виконувати також консигнаторські угоди (реалізувати імпортну продукцію – матеріально-технічні ресурси та ін.).

На відміну від товарних бірж АТД укладає угоди з реальним товаром, з нестандартними (за розміром і якістю) партіями. Він скуповує невеликі партії сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, доводить до кондицій, доукомплектовує її до стандартних лотів і продає на товарних біржах або в інший спосіб.

АТД може бути як місцем торгівлі, так і комерційним підприємством, яке заробляє прибутки.

Торговельний дім може функціонувати на кооперативних засадах товариства з обмеженою відповідальністю, акціонерного товариства відкритого чи закритого типів.

За своїми ознаками АТД кооперативного типу мало чим відрізняється від підприємницького товариства. Це самоокупна організація, яка діє в інтересах відповідної групи на засадах господарського розрахунку.

Кооперативний ТД працює на ринку, його фінансовий стан визначається тим, як він спрацьовує в умовах конкуренції. Однак свій прибуток такий торговельний дім має розподіляти, головним чином, не на пайовий капітал (як в акціонерному товаристві), а між постачальниками сировини чи продукції переробки. Найкраща його форма, коли власники паїв АТД одночасно є і клієнтами при укладанні угод на реалізацію продукції, тоді їх інтереси максимально розширюються.

Функції АТД: торговельно-посередницька; організаційно- виробнича; інформаційно-координаційна; аналітично- консультаційна; інші напрями діяльності.

Comments are closed.