Банківський кредит

Банківський кредитДля отримання банківського кредиту позичальник звертається в банк. Це звернення може бути у вигляді листа, клопотання, заявки, заяви. В документах зазначаються необхідна сума кредиту, його мета, строки погашення та форми забезпечення.

За строками користування банківські кредити бувають:

а)короткострокові – до 1 року,
б)середньострокові – до 3 років,
в)довгострокові – понад 3 років.

Порівняно із країнами з розвинутою економікою, строки кредитування в Україні значно звужені. Короткострокові кредити, як правило, можуть отримуватися для покриття витрат виробництва та обігу, не забезпечених надходженнями коштів у відповідному періоді, а довгострокові – для формування основних фондів. Але і короткострокові кредити можуть братися для придбання основних фондів, якщо проект високоприбутковий чи є інші джерела надходжень для розрахунку за кредит.

За забезпеченням кредити є:

а)забезпечені заставою (майном, майновими правами, цінними паперами);
б)гарантовані (банками, фінансами чи майном третьої особи);
в)з іншим забезпеченням (поручительство, свідоцтво страхової організації);
г)незабезпечені (бланкові).

Для більшої надійності вищезазначених видів забезпечення кредиту може укладатися тристороння угода: банк – гарант (поручитель, страхова організація) – позичальник.

Розмір відсоткових ставок та порядок їх сплати встановлюються банком і визначаються в кредитному договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, облікової ставки та інших факторів. У разі зміни облікової ставки умови договору можуть переглядатися і змінюватися тільки на підставі взаємної згоди кредитора та позичальника.

Забороняється надання кредитів на:

  • покриття збитків господарської діяльності позичальника;
  • формування та збільшення статутного фонду господарських товариств.

Банківські кредити надаються суб’єктам господарської дія-льності у безготівковій формі, шляхом сплати платіжних документів з позичкового рахунку як у національній, так і в іноземній валюті, або шляхом перерахування на розрахунковий рахунок позичальника, а також у готівковій формі для розрахунків із здавачами сільськогосподарської продукції. Погашення кредиту і нарахованих за ним відсотків (комісій) здійснюється позичальником з розрахункового чи поточного (валютного) рахунку.

Comments are closed.