Біржові угоди з відстроченою поставкою, або ФОРВАРД

Біржові угоди з відстроченою поставкою, або ФОРВАРДУгоди ФОРВАРД – це взаемопередавання прав і обов’язків на реальний товар з відстроченим терміном поставки. Такі угоди оформляються як договори поставки. Продавець бере зобов’язання здійснити поставку закупленого товару у строк, обумовлений угодою, а покупець бере зобов’язання прийняти товар та здійснити оплату за цінами контракту у випадку, якщо відсутні повний розрахунок чи передоплата при укладанні угоди.

Особливість угоди на умові ФОРВАРД полягає в різниці у часі укладання угоди та поставкою товару покупцеві. Тривалість періоду між моментом укладання угоди та поставкою товару встановлюється кожною біржею залежно від його асортименту. Так, на агропродукцію – це 3, 6, 9 місяців.

Об’єктом торгівлі при форвардних угодах, як правило, є товар, який буде вироблено (вирощено) на момент його поставки.

Переваги укладання таких угод виявляються в значній економії витрат на зберігання продукції, а основне – дають змогу товаровиробнику самому авансувати майбутнє виробництво.

Як свідчить досвід, у міру становлення ринкових відносин обсяги форвардних угод зростають і, як правило, домінують у торгівлі реальним товаром.

Однак при укладанні угоди з відстроченою поставкою існує ризик непоставки товару в обумовлені строки та кінцевих розрахунків у разі передбаченої угодою передоплати. На товарних біржах України застосовується механізм страхування від таких ризиків з використанням послуг вітчизняних та іноземних страхових компаній.

Comments are closed.