Ціна виробника та ціна пропозиції

Ціна виробника та ціна пропозиціїЦіна виробника – це повна собівартість одиниці продукції плюс відповідна маса прибутку, яка відображає окупність капіталу, вкладеного у виробництво, у вигляді основних фондів та оборотних засобів з урахуванням оборотності останніх.

Для продукції сільськогосподарського виробництва економічно обгрунтованою вважається норма прибутку в розмірі 15%, (тобто такий прибуток, який дає 15 коп. на 1 грн.) сукупної вартості вищенаведених виробничих фондів. Хоча виробник на свій розсуд може допустити тимчасовий відступ від такої межі й погодитися на більш низьку ціну.

Ціна пропозиції – це ціна товарної продукції, винесеної на ринок з урахуванням витрат на пакування, транспортування, вантажно-розвантажувальні роботи. Вона повинна узгоджуватися з ціною попиту, а в разі їх незбігання процес купівлі-продажу не відбувається.

Comments are closed.