Ціни підтримки та еквівалентні ціни

Ціни підтримки та еквівалентні ціниЦіни підтримки визначаються на основі нормативних галузевих витрат та прибутку, необхідного для сплати обов’язкових платежів до бюджету. Такі ціни забезпечують просте відтворення сільськогосподарського виробництва.

Еквівалентні ціни формуються виходячи із середньогалузевих нормативних витрат та норми прибутку на авансований капітал на рівні середньої по народному господарству. Такий рівень цін забезпечує розширене відтворення виробництва. В разі реалізації продукції, передбаченої державними програмами, за цінами, нижчими від еквівалентних, товаровиробникам має відшкодовуватися різниця. З цією метою в державному бюджеті передбачається спеціальний фонд регулювання цін і доходів сільськогосподарських товаровиробників. Розмір та перелік продукції, яка виробляється та реалізується за державними програмами, та рівні цін підтримки й еквівалентних цін затверджуються урядом.

Перші кроки у цьому напрямі в Україні вже зроблено. Законом передбачена нульова ставка податку на додану вартість від продажу молока та м’яса в живій масі, що дало можливість під-вищити реалізаційні ціни на молоко та м’ясо відповідно на 15 та 9%. Однак ці заходи не вирішують проблеми диспаритету.

Comments are closed.