Ціновий паритет в АПК

Ціновий паритет в АПКПід ціновим паритетом слід розуміти таке співвідношення між цінами на сільськогосподарську продукцію та спожиті в сільському господарстві промислову продукцію і послуги, при якому купівельна спроможність цін на сільськогосподарську продукцію по відношенню до промислової продукції і послуг зберігається на рівні базового періоду^]Йдеться про те, щоб сільськогосподарський товаровиробник за виручені від реалізації власної продукції кошти мав можливість не тільки відновити використані у процесі виробництва продукції ресурси, а й здійснювати розширене відтворення виробництва на рівні базового періоду.

Під базовим періодом розуміється більш-менш сприятливий для аграрного виробництва рік. Таким базисом міг би бути для сільського господарства 1990-й рік, коли рівень рентабельності галузі в Україні становив 37,3%.

Протилежним за значенням ціновому паритету є диспаритет цін – одна з найболючіших проблем для сільського господарства. З 1990 р. темп зростання цін на промислову продукцію та послуги для потреб села в декілька разів перевищив підвищення цін на сільськогосподарську продукцію, що в кінцевому підсумку призвело до збитковості близько 90% сільськогосподарських підприємств та галузі в цілому, значного скорочення виробництва. Проблему диспаритету неможливо вирішити без державної підтримки сільського господарства, враховуючи низьку купівельну спроможність переважної більшості населення.

Comments are closed.