Договір оренди землі

Договір оренди земліДоговір оренди землі – це угода сторін про взаємні зобов’язання, відповідно до яких орендодавець за плату передає орендареві у володіння і користування земельну ділянку для господарського використання на обумовлений договором строк. Договір укладається в письмовій формі. Невід’ємною частиною його є план (схема) земельної ділянки. Договір посвідчується нотаріально. Він набирає чинності після досягнення домовленості з усіх суттєвих питань, підписання його сторонами і державної реєстрації. Термін договору оренди земельної ділянки визначається за погодженням сторін, але не більш як на 50 років.

Цей договір повинен містити такі складові: предмет договору, строк його дії, умови, на яких він укладається, порядок внесення у нього змін і доповнень та припинення його чинності, розмір, види орендної плати, права, обов’язки і відповідальність сторін. Перший договір доцільно укладати на короткий строк з наступним його продовженням за взаємною згодою.

Після прийняття Закону України „Про оренду землі“ на практиці застосовуються такі способи зниження витрат на нотаріальне посвідчення договорів:

1. Укладання договорів на 1 рік із зазначенням, що вони автоматично продовжуються на такий же термін при відсутності заперечень з боку сторін.

2. Використання повноважень місцевих рад приймати рішення щодо звільнення сторін договору оренди землі від сплати державного мита за нотаріальне посвідчення договорів.

Зазначені заходи дають можливість зменшити лише суму державного мита. Вартість послуг нотаріуса і бланків нотаріальних документів залишається незмінною, хоча вони становлять значну частину витрат на нотаріальне посвідчення договорів.

Законодавством не передбачено, яка із сторін має нести витрати на нотаріальне посвідчення договорів. Як правило, ці витрати несе орендар і лише у окремих випадках витрати на нотаріальне посвідчення договорів сторони оплачують порівну.

Comments are closed.