Договір страхування у сільському господарстві

Договір страхування у сільському господарствіДоговір страхування укладається на підставі письмової заяви страхувальника. До договору на кожний окремий вид майна, яке підлягає страхуванню, в обов’язковому порядку додається розрахунок вартості майна та страхових платежів.

Договір страхування повинен містити такі розділи: назви та адреси структурних підрозділів страховика і страхувальника; за-значення об’єктів страхування; розмір страхової суми; перелік страхових випадків; визначення розміру тарифів; розміри страхових платежів і термін їх сплати; строк дії договору, порядок його зміни та припинення; права, обов’язки сторін та їх відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору; інші умови (обмовлення, особливості, обмеження); порядок вирішення спорів.
Договір страхування укладається на все майно або на окремий вид.

Страхування окремого виду майна, окремої сільськогосподарської культури або групи культур чи тварин зазначається, як „вибірковий“, що не дає права на одержання страхового відшкодування за збитки, спричинені іншому майну, яке за договором страхування страховим захистом не забезпечене.

Договір страхування врожаю групи сільськогосподарських культур може бути укладений за умови відшкодування збитку за  кожну культуру окремо або за групу в цілому, якщо група дає однорідну продукцію (зерно, овочі).

Договір укладається щодо страхування врожаю сільськогосподарських культур – до встановлених місцевими агрономічними службами оптимальних строків їх сівби (садіння) для даного регіону; щодо страхування всіх багаторічних насаджень або окремої групи, але за умови страхування всіх насаджень, які відносяться до даної групи (зерняткові, кісточкові), до входження їх у зиму (припинення вегетації); щодо страхування культур, які вирощуються у захищеному грунті – до початку виробничого циклу (сівби, садіння); як виняток, щодо вибіркового страхування (озимих сільськогосподарських культур) після сходів з обов’язковим їх оглядом та складанням необхідних документів і встановленням проценту пошкодження, який мав місце до укладання договору страхування.

Якщо після укладання договору страхування страхувальник змінює посівну площу в бік збільшення, він має право укласти додатковий договір з урахуванням зміни площі між фактично посіяною та врахованою в основному договорі страхування.

У разі укладання додаткового (за особливими умовами) до-говору страхування якісних втрат врожаю, вартість визначається виходячи із середньої ціни, що склалася від реалізації продукції даної культури за останні п’ять років.

Comments are closed.