Дотримання імпортних процедур

Дотримання імпортних процедурДо спеціальних імпортних процедур, що застосовуються в Україні, належать застосування процедури міжнародних торгів та режим попередніх імпортних депозитів, що вносяться у банки.

Національний банк України встановлює порядок здійснення операцій з попередніми імпортними депозитами та відносний розмір сум депозитів у відсотках до вартості договору (контракту), який не може перевищувати 50%.
Попередній імпортний депозит відкривається не пізніше як через три робочі дні з моменту набрання договором (контрактом) юридичної сили. У разі порушення зазначеного строку або інших умов відкриття попередніх імпортних депозитів до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності застосовуються санкції, які визначаються порядком, затвердженим Національним банком України.

Кошти, що надходять на рахунки попередніх імпортних депозитів, відображаються на зведеному спеціальному рахунку, який відкривається кожним комерційним банком, що веде операції з попередніми імпортними депозитами на користь Національного банку України. Зазначені кошти знаходяться у розпорядженні останнього.

Суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності, що відкрив попередній імпортний депозит, відповідним банком видається довідка встановленого зразка, яка є підставою для пропускання товару через митний кордон України. У разі передавання товару іноземними суб’єктами господарської діяльності через банківсько-кредитні установи України і відсутності перетину товаром митного кордону України зазначена довідка є підставою для проведення розрахунків з іноземним суб’єктом господарської діяльності через банківсько-кредитні установи України або для пропускання через митницю відповідної суми готівкою.

Забороняється застосування режиму попередніх імпортних депозитів щодо товарів, до яких запроваджується режим ліцензування і квотування імпорту.

Comments are closed.