Еквівалентність міжгалузевого обміну в АПК

Еквівалентність міжгалузевого обміну в АПКЕквівалентність розглядається як рівнозначність економічного забезпечення розвитку сільського господарства порівняно з іншими галузями економіки. Лише за умов законодавчого забезпечення еквівалентності міжгалузевого обміну в агропромисловому комплексі сільське господарство матиме можливість, якщо не зрівнятися, то наблизитись до промислових галузей за рівнями рентабельності виробництва, продуктивності та оплати праці, соціально-побутового обслуговування.

Еквівалентність міжгалузевого обміну в АПК має досягатися насамперед шляхом відповідного спрямування бюджетних коштів на заходи загальнодержавного значення (охорона земель, меліорація, селекційно-насінницька та селекційно-племінна справа, аграрна наука, будівництво об’єктів соціального та культурного призначення та ін.).

Для забезпечення еквівалентності міжгалузевого обміну в АПК важливе значення має ціновий паритет.

Comments are closed.