Етапи створення, схема документообороту АПФГ

Етапи створення, схема документообороту АПФГОсновні організаційні етапи, що передують створенню АПФГ, включають:

 • створення ініціативної групи засновників;
 • підбір учасників групи, які виявили бажання об’єднатися за регіональним або технологічним принципом з урахуванням господарських зв’язків, що склалися між суб’єктами підприємницької діяльності, їх виробничого та фінансового потенціалу, розробка стратегії та обгрунтування мети спільної діяльності на перспективу;
 • оцінка фінансового стану учасників, конкурентоспроможності продукції, ринків збуту кожного з учасників, загальна фінансова оцінка та економічна доцільність створення;
 • визначення інтегратора АПФГ – головного підприємства;
 • розробка механізму координації спільної діяльності учасників шляхом впровадження відповідних управлінських структур;
 • вибір організаційно-правової форми АПФГ;
 • підготовка основної документації для прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про створення АПФГ та її державна реєстрація.

Питання про створення АПФГ перед Кабінетом Міністрів по-рушує уповноважена особа (особи) ініціаторів створення АПФГ, яка подає на ім’я прем’єр-міністра України такі документи:

 • доручення ініціаторів створення АПФГ на право уповноваженої особи представляти в Кабінеті Міністрів України проект створення;
 • генеральну угоду про сумісну діяльність із виробництва кінцевої продукції АПФГ, підписану всіма засновниками;
 • техніко-економічне обгрунтування створення АПФГ;
 • висновки Мінагропрому України, Фонду державного майна України, Антимонопольного комітету України, Мінекономіки України щодо доцільності створення АПФГ відповідно до техні- ко-економічного обгрунтування та генеральної угоди;
 • документ про перерахування до Держбюджету України державного мита в розмірі тисячі установленого чинним законо-давством неоподатковуваного мінімуму доходів за місяць.

У випадку прийняття Кабінетом Міністрів України позитивного рішення про створення, воно затверджується постановою Кабінету Міністрів України про створення з одночасним затвердженням: генеральної угоди про сумісну діяльність із виробництва кінцевої продукції; назви АПФГ; головного підприємства АПФГ; президента АПФГ; вичерпного переліку учасників АПФГ; останнього переліку найменувань кінцевої продукції АПФГ; інших умов відповідно до повноважень Кабінету Міністрів У країни у межах чинного законодавства.

Comments are closed.