Форми міжнародного економічного співробітництва

Форми міжнародного економічного співробітництваВ Україні не існує чіткої наукової класифікації форм економічного співробітництва. На практиці та чи інша форма рідко застосовується в чистому вигляді. Як правило, частіше мають місце їх комбінації, кількість яких зростає у міру розвитку міжнародного економічного співробітництва, залучення в цю сферу нових суб’єктів, галузей, виробництв, регіонів за видами діяльності, способами отримання майна, утворення спільного капіталу та розподілу прибутків.

Найчастіше мають місце такі форми міжнародних економічних зв’язків: зовнішня торгівля; спільні підприємства (,джейнт венчурс“) на території України; спільні підприємства за кордоном; іноземні підприємства на території України; міжнародні об’єднання та організації; консорціуми; підрядні співробітництва; концесії; лізинг; співробітництво на компенсаційній основі; співробітництво на умовах розподілу продукції між сторонами, які беруть участь („продакшен шерінг“) та ін.; залучення іноземної робочої сили; виробниче кооперування; науково-технічне співробітництво; торгівля ліцензіями і технологією; прибережна та прикордонна торгівля; торгівля транспортними послугами; співробітництво в банківській сфері; іноземний туризм; співробітництво у вільних економічних зонах; інші форми міжнародних зв’язків (асоціації, торговельні доми, торги та ін.). Деякі з них у загальному відношенні можна охарактеризувати описаними нижче особливостями.

Comments are closed.