Форми використання прав на землю і майно (на земельні і майнова паї)

Форми використання прав на землю і майно (на земельні і майнова паї)В сучасних умовах існує декілька форм використання прав власності на земельні і майнові паї. У найбільш загальному розумінні таких форм є три.

Перша – селянин може подати заяву про припинення членства в КСП і отримання своїх майнового та земельного паїв у натурі. В результаті він одержує визначені об’єкти майна і окрему земельну ділянку. Після отримання майна та землі в натурі він може створити своє приватне підприємство (не правонаступник КСП) і господарювати самостійно або об’єднати свої майно та землю з декількома іншими особами і створити товариство з обмеженою відповідальністю. Також він може створити селянське (фермерське) господарство. Певна частина членів КСП вийшла зі складу господарств, отримала майнові та земельні паї в натурі і створила фермерські господарства. І хоча цей процес не набув масового характеру, фермерський рух поступово набирає силу через скорочення нежиттєздатних господарств і зміцнення ефективних підприємств.

Друга форма грунтується на тому, що створюється нове агроформування шляхом реорганізації діючого КСП. Таким новим агроформуванням може бути, акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю або сільськогосподарський кооператив. Нове агроформування стає правонаступником колективного сільськогосподарського підприємства. Засновниками нового агроформування можуть стати всі члени КСП або тільки декілька чоловік. Якщо тільки декілька осіб засновують нове агроформування, то інші члени КСП продовжують працювати на підприємстві, користуючись всіма правами і дотримуючись обов’язків, визначених статутом підприємства. Земельні частки, які члени КСП отримали в натурі при припинені членства в КСП, можуть бути передані в оренду новому підприємству – правонаступнику КСП. За оренду нове підприємство має сплачувати орендну плату. Якщо всі члени КСП стали засновниками нового агроформування, то за рахунок своїх майнових часток вони формують Статутний фонд нової юридичної особи. Коли тільки декілька осіб стали засновниками нового підприємства, то статутний фонд формується за рахунок майна, отриманого засновниками в рахунок майнових паїв. Всі інші можуть здати майно в оренду новому агроформуванню.

Чи вигідно селянину здавати в оренду майно та землю? Звичайно, вигідно. Власник майна та земельної частки отримує орендну плату у вигляді сільськогосподарської продукції, послуг або грошей. Цей дохід селянину гарантовано незалежно від результатів господарської діяльності підприємства. Крім того, це додатковий дохід селянина понад заробітну плату чи пенсію. Тобто, обираючи такий шлях, селянин створює собі більш надійну матеріальну чи грошову базу, підвищену економічну захищеність. Розмір орендної плати визначається договором оренди і може бути різним залежно від розміру земельної ділянки або вартості майна, спроможності господарства виплачувати орендну плату та інших економічних і соціальних умов.

Третя форма використання прав власності на земельні та майнові паї базується на тому, що члени КСП можуть колективно подати заяви про припинення членства в КСП і отримати свої майнові паї єдиним майновим комплексом, а земельні ділянки – єдиним земельним масивом. Вони можуть передати майно та землю в оренду новоствореним юридичним особам і отримувати постійний дохід у вигляді орендної плати.

Ще одним способом розпорядження власністю є варіант, коли селянин дарує, передає у спадок або в заставу свою власність.

Comments are closed.