Кадрове забезпечення реструктуризації

Кадрове забезпечення реструктуризаціїНезалежно від вибраних при реструктуризації організаційно-правових форм підприємства і способів реструктуризації особлива увага повинна надаватися підбору (вибору) їх керівників та спеціалістів. Як свідчить досвід, у певній частині ними можуть залишитися керівники КСП, які очолювали їх до реструктуризації. При цьому перевага має надаватися тим із них, які зуміли не допустити надмірного спаду виробництва, зберегти кваліфіковані кадри, соціально підтримували членів підприємства, не допускали зловживань і корисливих дій, не втратили поваги і довіри членів підприємства. У всіх інших випадках виправданою буде їх заміна новими, кваліфікованішими.

Особливу увагу слід надавати підбору (вибору) керівників новостворюваних підприємств. Вони повинні відповідати таким вимогам:

  • мати, як правило, достатню фахову (сільськогосподарську) освіту і досвід роботи в сільському господарстві;
  • подати колективу чітку програму розвитку підприємства – на оглядовий період, у тому числі в соціальній частині;
  • володіти здібностями організатора менеджерського типу;
  • користуватися довірою і повагою з боку членів підприємства;
  • не бути замішаними у протиправних діях, зловживаннях та інших порушеннях закону.

Перевагу доцільно надати вихідцям з даного сільського поселення, тим, хто добре зарекомендував себе на роботі в даному підприємстві або має хороші рекомендації з інших підприємств.

Трудові відносини з керівником підприємства оформляються у вигляді контракту, в якому мають знайти відображення предмет угоди; строк дії, форма продовження, а також умови дострокового припинення контракту; основні показники соціально-економічного розвитку підприємства, яких керівник зобов’язується досягти за строк дії контракту; основні права, обов’язки і відповідальність керівника; умови роботи керівника (оплати праці, іншого соціального забезпечення тощо).

Контракт з керівником затверджується загальними зборами або зборами уповноважених представників членів підприємства і, за їх дорученням, підписується головою зборів або іншою уповноваженою особою.

Comments are closed.