Кількість приватних підприємств, які можуть бути створені на базі КСП

Кількість приватних підприємств, які можуть бути створені на базі КСППри реструктуризації КСП головним має бути аналіз переваг і недоліків як збереження в процесі реорганізації цілісності підприємства у вигляді єдиного майнового (земельно-майнового) комплексу, так і створення на його основі двох і більше приватних агроформувань.

Можливі випадки, за яких виправданим буде створення на базі реорганізовуваного підприємства двох або й більше приватних агроформувань. Хоча можуть бути (матимуть місце) випадки, коли, крім приватних формувань, у процесі реорганізації колективного господарства на його базі можуть створюватися підприємства інших організаційно-правових форм.

Одна з переваг створення двох і більше приватно-орендних підприємств – можливість залучити до їх формування кількох найбільш підготовлених до самостійного господарювання осіб, що матиме одним з важливих наслідків розвиток між очолюваними ними підприємствами конкуренції як важливої передумови ефективного господарювання.

Проте при цьому важливо не допустити надмірного подрібнення підприємства, тому при всіх інших рівних можливостях виправдано організовувати приватне агроформування з орендними відносинами в масштабі цілого підприємства при збереженні в ньому членства більшістю його працівників.

Comments are closed.