Конкурс з відбору претендентів

Конкурс з відбору претендентівЗгідно із Законом «Про внесення змін і доповнень до Закону України „Про селянське (фермерське) господарство”» та Примірним положенням про районну (міську) конкурсну комісію по відбору бажаючих створити селянське (фермерське) господарство в кожному районі або місті (в підпорядкуванні якого є район) створюється комісія по відбору бажаючих створити селянське (фермерське) господарство. Головне її завдання – дати обгрунтований висновок щодо здатності бажаючих створити селянське (фермерське) господарство і забезпечити ефективність його ведення.

Для цього комісія вивчає документи голови і членів створюваного фермерського господарства і шляхом співбесіди з головою майбутнього господарства з’ясовує знання ним технології виробництва основних видів продукції рослинництва і тваринництва, основ фінансування, кредитування, оподаткування, страхування, бухгалтерського обліку, бачення претендентом напрямів спеціалізації і розвитку господарства, наявність у нього стартового капіталу, матеріально-технічних засобів для ведення господарства чи для одержання кредиту під заставу, а також обізнаність претендентів з чинним законодавством України з питань розвитку фермерства.

Комісія скликається в міру необхідності, але не пізніше десяти календарних днів з часу надходження матеріалів від сільської (селищної) ради народних депутатів.

Рішення комісії всебічно обґрунтовується, оформляється протоколом, який у триденний строк подається відповідній раді народних депутатів для прийняття остаточного рішення.

Comments are closed.