Кредитний договір

Кредитний договірКредитний договір – це угода, що укладається між кредитором і позичальником та регламентує взаємовідносини сторін. Кредитний договір укладається тільки в письмовій формі, визначає умови отримання та повернення кредиту, зокрема, передбачає форму надання кредиту (грошова, товарна), форму повернення, умови повернення, розмір процентної ставки, графік сплати та ін.

Кредитний договір може бути укладений як шляхом складання одного документа, підписаного кредитором та позичальником, так і шляхом обміну листами, телеграмами, телефонограмами, підписаними стороною, яка їх надсилає.

Комерційні банки зобов’язані у кожному випадку неповернення кредиту та нарахованих відсотків за користування кредитом вирішувати питання про стягнення заборгованості у встановленому чинним законодавством порядку, а у разі неможливості стягнення – порушувати у суді справу про банкрутство.

Comments are closed.