Критерії доцільності створення АПФГ

Критерії доцільності створення АПФГДля визначення доцільності створення АПФГ необхідно дотримуватись таких принципів:

 • добровільна ініціатива учасників;
 • достатній ресурсний потенціал для вирішення державних програм та визначення раціонального ступеня об’єднання активів підприємств для спільної діяльності;
 • наявність інтегратора, який має досить стабільний фінансовий стан;
 • можливість розпочати виробничу діяльність за рахунок власних фінансових ресурсів;
 • добровільна ініціатива банку (регіонального відділення) до співробітництва з агропромисловою сферою на довгостроковій основі;
 • спільна заінтересованість всіх учасників АПФГ у кінцевому результаті господарювання та встановленні взаємовигідних економічних відносин.

Успіх створення та державної реєстрації АПФГ залежить від дотримання таких вимог:

 • документація щодо реєстрації має відповідати вимогам чинного законодавства, а в разі потреби необхідно обгрунтувати заходи державної підтримки;
 • експортна спрямованість виробництва;
 • орієнтація на пріоритетні напрямки розвитку виробництва з точки зору державної політики;
 • чіткість у визначенні мети спільної діяльності;
 • обгрунтування організаційної форми.

 

Comments are closed.