Майно у фінансовій оренді

Майно у фінансовій орендіОкремо від майна, яке виділяється під забезпечення боргів, виділяється майно, яке господарство отримало у фінансову оренду (лізинг). Активи, які господарство отримало у фінансову оренду, обліковуються на балансі КСП, але не можуть включатися до складу пайового фонду. Згідно із статтею 10 Закону України „Про лізинг” право власності на об’єкти лізингу належить лізингодавцю протягом усього строку дії договору лізингу, і до лізингоодержувача переходить тільки після сплати повної вартості об’єкта. Таким чином, це майно не є власністю КСП і не може бути розподілене між його членами. З тієї ж причини воно також не може бути виділене і під погашення боргів. Боргові зобов’язання з фінансового лізингу також виключаються із загальної суми зобов’язань, під погашення яких окремо виділяється майно.

Майно у фінансовій оренді відповідно до зазначеного закону має бути відокремлене від іншого майна КСП і на нього повинен бути складений окремий перелік. У разі банкрутства, арешту або конфіскації майна господарства, об’єкти фінансового лізингу мають бути повернені лізингодавцю, який має право розпорядитися ними на власний розсуд. У процесі реформування КСП це майно може бути передане новому підприємству разом із зобов’язаннями щодо сплати лізингових платежів. У такому випадку повинні бути внесені відповідні зміни до договору лізингу.

Наприклад, господарство отримало згідно із договором фінансового лізингу комбайн вартістю 800 000 гривень. На момент паювання лізингодавцю було сплачено 500 000 гривень. Із КСП вийшла група осіб, які створили нову юридичну особу. Вони вирішили отримати право користування та подальшого викупу ко-мбайна у КСП шляхом переукладення договору фінансового лізингу з лізингодавцем. Разом з комбайном вони мають забрати 300 000 гривень заборгованості за лізинговими платежами.

Comments are closed.