Мале підприємництво

Мале підприємництвоЮридично до малих належать підприємства з чисельністю від 15 до 200 чол. залежно від галузі. Однак це обмеження є формальним і не характеризує специфіки даної господарської форми.

Притаманною рисою малого підприємства є швидка оборотність засобів, а на цій основі – і можливість його швидкого технічного переозброєння, значне зменшення витрат за рахунок раціональної організації та управління підприємством, скорочення управлінського персоналу, і відповідно – витрат на його утримання, можливість поєднання передачі керівником максимуму управлінських повноважень „вниз“ із підвищенням ступеня свободи дій виконавців. Йдеться про невеликий колектив професіоналів, що спеціалізується на певному напрямі виробничої, наукової або іншої діяльності і раціонально організовує свою працю на базі глибокого, високотехнологічного чи інтелектуального потенціалу, або ж того й іншого разом.

Мале підприємство – це суб’єкти господарювання з максимальною чисельністю працюючих відповідно: до 200 чол. – у промисловості і будівництві; до 100 чол. – у науці і науковому обслуговуванні; до 50 чол. – в інших галузях виробничої сфери; до 25 чол. – у галузях невиробничої сфери (ст. 2. Закону України „Про підприємства в Україні“).

Підприємницька діяльність являє собою самостійну, систематичну, інноваційну, основану на власному ризику економічну діяльність з метою отримання прибутку шляхом найкращого використання наявних ресурсів.
Мале підприємництво – це самостійна, основана на власному ризику, систематична діяльність з виробництва продукції, торгівлі, надання різноманітних послуг і виконання робіт з метою одержання прибутку. При віднесенні суб’єктів господарювання до даної категорії використовують якісні характеристики і кількісні параметри. Розрізняють інноваційне підприємництво, ринкове (арбітражування) підприємництво та франчайзинг.

Інноваційне підприємництво – це підприємницька діяльність на основі комерційного використання нововведень.
Ринкове підприємництво (арбітражування) – підприємницька діяльність, спрямована на отримання прибутку за рахунок різниці ціни закупівлі і продажу товарів та послуг. Арбітражування поширене насамперед у сфері торгівлі, в тому числі на фінансових ринках.

Франчайзинг – підприємницька діяльність, яка здійснюється на основі ліцензії відомої фірми. При цьому мале підприємство отримує право у відомої фірми на продаж товарів або ведення виробництва з використанням торговельної марки даної фірми.

Малий бізнес – це діяльність будь-яких малих підприємств та окремих громадян (фізичних осіб) з метою отримання прибутку, тобто будь-яка діяльність зазначених суб’єктів господарювання, спрямована на реалізацію власного економічного інтересу (не обов’язково інноваційна та ризикова діяльність).
Підприємець – громадянин, який по-новому поєднує і використовує ресурси, технології та потенційні можливості розвитку свого підприємства. Він вбачає суть підприємництва у постійному впровадженні інновацій на підприємстві, розширені і пошуку нових ринків збуту продукції та напрямів діяльності свого підприємства.

Громадянин-підприємець – це громадянин, який здійснює систематичну (зареєстровану) підприємницьку діяльність без створення юридичної особи (дрібне підприємництво).

Comments are closed.