Мета формування резервного фонду

Мета формування резервного фондуРезервний фонд створюється з декількох причин. По-перше, при складанні списку осіб, що мають право на майновий пай, де-кого могли помилково пропустити, і ці особи могли дізнатися про Порушення своїх прав вже після проведення розпаювання. Якщо в господарстві все майно вже розподілене і передане людям, то ці особи не зможуть отримати свої майнові паї, навіть якщо доведуть це право через суд.

З іншого боку, в списку осіб, що мають право на майновий пай, можуть бути особи, які вже не проживають на території даного КСП і невідомо, чи звернуться вони за своєю власністю у майбутньому. До моменту звернення цих осіб майно залишатися у КСП або у правонаступника. Таким чином, це майно також доцільно включити до складу резервного фонду.

Створення резервного фонду страхує господарства від майбутніх неприємностей у разі виникнення суперечок та судових . позовів стосовно прав осіб на отримання майнових паїв. Після реформування КСП резервний фонд залишається у КСП до моменту його ліквідації. Після ліквідації КСП резервний фонд передається підприємству-правонаступнику, а у разі відсутності правонаступників він може бути переданий у розпорядження колективу співвласників. Для резервного фонду складається окремий перелік майна.

У складі резервного фонду можна виділити майно померлих осіб, які мали право на майновий пай. Процедура оформлення спадщини є досить тривалою і займає найменше півроку. На мо-мент реформування КСП може скластися ситуація, коли у списку осіб, що мають право на майновий пай, є прізвища померлих, спадкоємці яких не з’явилися для переоформлення права власності або ще не встигли оформити свідоцтва про спадщину. В такому випадку доцільно скласти окремий перелік майна цих осіб. Якщо з’являться спадкоємці, то майно їм буде виділено згідно із цим списком.

Comments are closed.