Мета і завдання реформування

Мета і завдання реформуванняВизначальним у реформуванні є якомога повніше врахування і задоволення індивідуальних інтересів членів (працівників) підприємства незалежно від того, яку форму господарювання і який спосіб життя вони обирають, і забезпечення на цій основі їх інтересів. Відповідно до цього мета реформування полягає в:

  • гарантуванні членам підприємства вільного вибору найбільш прийнятної для кожного форми господарювання;
  • створенні передумов для розвитку сформованих у процесі реформування нових формувань, прийнятних для конкретних умов;
  • утвердженні приватної власності членів підприємств на землю та майно КСП та гарантуванні їм вільного розпорядження ними;
  • сприянні становленню на селі різноукладності, підприємництва і конкуренції;
  • створенні в результаті реформування вільних (у межах чинного законодавства) у своїх діях власників і господарів;
  • формуванні на селі соціально-економічної і соціально- психологічної ситуації, яка б узгоджувалась з інтересами кожного селянина зокрема і сільськогосподарського підприємства в цілому.

Comments are closed.