Механізм економічних відносин всередині сільськогосподарського підприємства

Механізм економічних відносин всередині сільськогосподарського підприємстваОрганізація роботи великого багатопрофільного підприємства потребує його структуризації та застосування чітко відпрацьованого внутрішньогосподарського механізму.

Структуризація підприємства – це виділення в його складі суб’єктів внутрішньогосподарських економічних відносин у таких розмірах і поєднанні галузей, які б забезпечили максимальний ефект від їх роботи. У підрозділах, де поєднання галузей грунтується на технологічних зв’язках між ними, в процесі удосконалення економічних відносин можливе їх подрібнення на економічно відособлені групи працівників, зайнятих виробництвом (наданням послуг).

Ступінь подрібнення грунтується на двох факторах: чіткому визначенні переліку видів продукції або послуг та відображенні в облікових документах як по витратах, так і по продукції з відкриттям особового рахунку на кожний структурний підрозділ.

Виділення певних структурних одиниць за своїм змістом є одночасно і формуванням первинних трудових колективів.

Дія механізму внутрішньогосподарських відносин зумовлює необхідність товарного ринку всередині господарства. Функціонування такого ринку забезпечує наявність внутрішньогосподарських підприємств (кооперативів).

Внутрішньогосподарські товарно-грошові відносини в підприємстві грунтуються на приватній власності на засоби виробництва і колективній формі організації виробництва, через функціонування внутрішньогосподарських кооперативів. Створення внутрішньогосподарських підприємств (кооперативів) не порушує організаційно-технологічну цілісність господарства.

Внутрішньогосподарська організаційна структура передбачає розвиток самостійних виробничих підрозділів (кооперативів) та їх взаємовідносини на договірній основі з правом повного володіння і розпорядження новоствореною вартістю, повною економічною відповідальністю за результати діяльності.

Самостійність структурних підрозділів забезпечується передаванням їм всіх необхідних засобів виробництва. Колектив самостійно розпоряджається амортизаційним фондом і фондом розвитку виробництва.
Всі види продукції, послуг та робіт на внутрішньогосподарському рівні стають товаром.

Внутрішньогосподарські підрозділи створюються за технологічними і територіальними ознаками, спеціалізуються на виробництві подібних чи доповнюючих видів продукції або наданні однотипних послуг. Вони залишаються в складі господарства і зберігають з ним трудові та економічні зв’язки, які регламентуються договорами. При цьому вони можуть мати різний ступінь виробничої і фінансової самостійності. Кожний з них матеріально відповідає за виконання договору про виробництво продукції і надання послуг перед підприємством та іншими підрозділами.

Економічні взаємовідносини можуть опосередковуватися розрахунками за допомогою чеків або розрахунків-накладних.

Об’єктом обліку є виробничі підрозділи. Місячний звіт з економічної діяльності підрозділу складається у вигляді особового рахунку керівником (бухгалтером підрозділу), який передає його бухгалтерії (ФРЦ) до встановленої дати. В кінці року витрати по культурах, групах тварин тощо і за статтями витрат розподіляються в цілому по господарству за нормативами.

Comments are closed.