Натуральні форми матеріального заохочення

Натуральні форми матеріального заохоченняВ умовах переходу до ринкових відносин і гострої нестачі коштів доцільно розширити практику застосування натуральної оплати праці, видавати продукцію безкоштовно і продавати її за договірними цінами за виконання найважливіших робіт і технологічних процесів.

Трудові колективи самостійно вирішують питання, як розпорядитися виробленою сільгосппродукцією, в тому числі тією, яка іде на натуральну оплату. Головними документами, які регламентують порядок її виплати, є колективний договір, а також положення про оплату праці, які затверджені загальними зборами даного підрозділу.

Натуральну оплату можна здійснювати за двома варіантами. Перший – оплата, як частка основної грошової оплати через нормозміну. Виплати видаються натурою за виконану норму виробітку на сільськогосподарських роботах. Почасовикам нормозміна визначається шляхом ділення відпрацьованого часу за місяць на тривалість робочого дня (зміни), встановленого правилами внутрішнього трудового розпорядку дня, помноженому на тарифні коефіцієнти присвоєного розряду і за умови роботи в сільському господарстві. За другим варіантом оплата праці здійснюється тільки продукцією, що широко застосовується при оплаті за збирання врожаю картоплі, овочів, цукрових буряків, плодів і ягід, особливо сезонним найманим працівникам. Натуральна оплата працівникам землеробства здійснюватиметься не тільки рослинницькою продукцією, а також м’ясом, молоком тощо і навпаки. У рільництві рекомендується замість грошової форми здійснювати натуроплату в середньому у межах 40-50% від нарахованого заробітку. Як правило, це прийнятно в умовах нестачі грошової маси у господарствах, і такий варіант слід розглядати як тимчасове явище.

Таким чином, оплата праці може здійснюватися як грішми, так і в натуральній формі. Джерелом для оплати праці за обсяг виконаних робіт, відпрацьований час або за одержану продукцію є валовий доход, а додаткове стимулювання за працю здійснюється від одержаного прибутку, який визначається за бухгалтерським балансом у кінці року.

Comments are closed.