Нормативне регулювання інвентаризації

Нормативне регулювання інвентаризаціїНормативними актами, що регулюють проведення інвентаризації є:

  • „Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні”, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. № 250;
  • „Інструкція по інвентаризації основних засобів, немате-ріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків”, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 р. № 69;
  • „Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей”, затвер-джений постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 116;
  • Закон України „Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), нестачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей” від 6 червня 1995 p.;
  • “Положення про інвентаризацію майна державних під-приємств, що приватизуються, а також майна державних підпри-ємств та організацій, яке передається в оренду”, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 1993 р. № 158.
  • Закон України „Про списання та реструктуризацію пода-ткової заборгованості платників податків – цукрових заводів (ко-мбінатів) за станом на 1 січня 1999 р.” від 5 лютого 1999 р.

Comments are closed.