Нормативне регулювання уточнення вартості майна

Особливості аграрних перетвореньУточнення вартості майна регулюється такими документами:

 • Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. № 250 із змінами та доповненнями.
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 1996 року № 523 „Про проведення індексації балансової вартості основних фондів та визначення розмірів амортизаційних відрахувань» на повне їх відновлення у 1996-1997 роках”.
 • Методика оцінки вартості майна під час приватизації, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 1998 р. № 1114 із змінами та доповненнями.
 • Порядок проведення індексації балансової вартості основних фондів підприємств, організацій та установ за станом на 1 квітня 1996 року (крім об’єктів житлового фонду), затверджений спільним наказом Міністерства статистики, Міністерства економіки, Міністерства фінансів та Фонду державного майна № 148/64/103/563 від 23.05.96.
 • Порядок визначення вартості будівництва, ремонту житла, об’єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою, а також реставрації пам’яток архітектури і містобудування (ДБН IV-! 6-98, частина II), затверджений наказом Держкомбуду № 35 від 11.02.98.
 • Лист Міністерства фінансів України „Щодо вартості основних фондів” № 07-202/519 від 31.07.96.
  Роз’яснення Міністерства статистики України „Щодо індексації основних фондів” № 05/4-8/396 від 12.08.96.
 • Лист Головної державної податкової інспекції України „Про індексацію балансової вартості основних фондів” № 14- 114/10-6015 від 11.09.96.
 • Лист Головної державної податкової інспекції України „Про окремі питання щодо проведення індексації основних фондів” № 14-115а/11-685 від 11.11.96.
 • Рекомендації щодо визначення окремих вартісних показників у зв’язку із введенням національної грошової одиниці для відображення їх у статистичній звітності з капітального будівництва, доведені листом Міністерства статистики України і Фонду державного майна України від 17 січня 1997 р. № 07/1-06/2.

Comments are closed.