Нормативні документи, які регулюють переоцінку товарно-матеріальних цінностей

Нормативні документи, які регулюють переоцінку товарно-матеріальних цінностейПереоцінка товарно-матеріальних цінностей регулюється такими документами:

  • Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. № 250 із змінами та доповненнями.
  • Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України „Про нормативи запасів товарно-матеріальних цінностей державних підприємств і організацій та джерела їх покриття” від 19 квітня 1993 р. № 279.
  • Постанова Кабінету Міністрів України „Про переоцінку залишків сільськогосподарської продукції, молодняку худоби і птиці, тварин на відгодівлі та незавершеного виробництва” від 13 березня 1995 р. № 173.
  • Вказівки щодо організації бухгалтерського обліку в Україні, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 7 травня 1993 р. № 25 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 січня 1998 р. № 10).
  • Інструкція про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 18 серпня 1995 р. № 139 із змінами та доповненнями.
    Порядок проведення дооцінки залишків товарно-матеріальних цінностей, затверджений Міністерством економіки України 31 травня 1993 р. № 37-20/248 та Міністерством фінансів України 31 травня 1993 р. № 07-104.
  • Порядок проведення переоцінки залишків сільськогосподарської продукції, молодняку худоби і птиці, тварин на відгодівлі та незавершеного виробництва в сільськогосподарських підприємствах, доведений листом Міністерства сільського господарства і продовольства, Міністерства економіки і Міністерства фінансів від 23 березня 1995 р. № 37-27-12/1897,№ 37-53/119, № 10-08.
  • Порядок ведення обліку приросту (зменшення) балансової вартості покупних товарів (крім активів, що підлягають амортизації, цінних паперів та деривативів), матеріалів, сировини (палива), комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві і залишках готової продукції (у тому числі малоцінних предметів на складах), затверджений наказом Міністерства фінансів України від 11 червня 1998 р. № 124.
  • Положення про порядок уцінки і реалізації продукції, що залежалась, з групи товарів широкого вжитку і продукції виробничо-технічного призначення, затверджене наказом Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 10 вересня 1996 № 120/190.

Comments are closed.