Обчислення податку на додану вартість за операціями договору лізингу

Обчислення податку на додану вартість за операціями договору лізингуЛізингові операції здійснюються у вигляді оперативного, фінансового та зворотного лізингу. Згідно із Законом України „Про податок на додану вартість“ не є об’єктом оподаткування операції з передавання майна лізингодавця, який є резидентом, у користування лізингоодержувачу відповідно до умов договору лізингу і його повернення лізингодавцю після закінчення строку дії такого договору, а також сплати лізингових платежів за умовами договору фінансового лізингу.

Згідно з підпунктом 3.1.1. Закону „Про податок на додану вартість“ об’єктом оподаткування є операції з одержання оплати вартості послуг за договорами оперативного лізингу. На основі викладеного в бухгалтерському і податковому обліках операції з передавання майна в лізинг відображаються без нарахування суми ПДВ на вартість майна, що передається. Не нараховується ПДВ також на суму орендної плати, пред’явлену лізингодавцем за використання майна за договором фінансового лізингу. Орендна плата за умовами договору оперативного лізингу є об’єктом обкладання ПДВ.

Comments are closed.