Облік операцій з виділення майнових паїв у натурі

Облік операцій з виділення майнових паїв у натуріЗважаючи на кількість осіб, які виходять зі складу КСП та розміру їх індивідуальних майнових паїв, комісія формує комплекс майна, що має бути виділений зі складу пайового фонду відповідно до встановленого комісією порядку.

Передача майна оформляється актом приймання-передачі, який складається у двох примірниках. Один примірник передається до бухгалтерії господарства, а другий разом із інвентарними картками та технічною документацією – новому власнику. На підставі акта приймання-передачі операції з виділення майна в натурі відображаються в бухгалтерському обліку в такому порядку:

1. Формування джерела виділення активів: на підставі затвердженого загальними зборами плану розподілу пайового фонду на суму індивідуальних майнових паїв членів КСП, які виходять з його складу – дебет рахунку 85 „Статутний фонд” і кредит рахунку 75 „Розрахунки з учасниками”.

2. Виділення в рахунок паю основних засобів: на суму зали-шкової вартості основних засобів – дебет рахунку 75 „Розрахунки з учасниками” і кредит рахунку 01 „Основні засоби” та одночасно на суму зносу цих об’єктів – дебет рахунка 02 „Знос (амортизація) майна” і кредит рахунку 01 „Основні засоби”.

3. Виділення в рахунок паю незавершеного будівництва та не »становленого устаткування: дебет рахунку 75 „Розрахунки з учасниками” і кредит рахунків 33 „Капітальні вкладення” та 07 „Будінельні матеріали та обладнання до встановлення” на відновну вартість.

4. Виділення в рахунок паю обігових засобів: на суму вартості товарно-матеріальних цінностей, тварин на вирощуванні і відтіниш. готової продукції, товарів та фактичних затрат на незавершене виробництво – дебет рахунку 75 „Розрахунки з учасниками” і кредит відповідних рахунків.

5. Виділення в рахунок паю фінансових вкладень: при видачі грошей – дебет рахунку 75 „Розрахунки з учасниками” і кредит рахунку 50 „Каса”; на номінальну вартість цінних паперів – дебет рахунку 75 „Розрахунки з учасниками” і кредит рахунку 58 „Фінансові вкладення” або 56 „Інші грошові кошти”.

Comments are closed.