Облік передачі кредиторської заборгованості

Облік передачі кредиторської заборгованостіНовостворене агроформування як правонаступник реорганізованого КСП отримує за передаточним балансом його зобов’язання, а також майно під їх забезпечення. Перелік майна, яке виділяється під забезпечення зобов’язань КСП, визначається і затверджується загальними зборами КСП. Якщо розрахунки з кредиторами проводяться за рахунок прибутку, одночасно із записом, що відображає зменшення заборгованості перед кредиторами, робиться запис по дебету рахунку 81 „Використання прибутку“ та кредиту рахунку 88 „Фонди спеціального призначення“, субрахунок „Фонд поповнення власних коштів та дооцінки товарно-матеріальних цінностей“.

Заборгованість перед окремими громадянами – колишніми членами КСП, які з якихось причин не отримали свій пай, обліковується на рахунку 76 „Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами“.

Новостворені сільськогосподарські підприємства – правонаступники реорганізованого КСП за передаточним балансом отримують нерозподілену частину пайового фонду (резервний фонд), власниками якої є всі колишні члени КСП. До остаточного вирішення долі цих коштів вони обліковуються на рахунку 88 „Фонди спеціального призначення“, субрахунок „Нерозподілений пайовий фонд“.

Comments are closed.