Об’єднання кооперативів

Об’єднання кооперативівЗалежно від рівня організаційної ієрархії розрізняють первинні кооперативи та кооперативні об’єднання. Перші створюються безпосередньо сільськогосподарськими товаровиробниками, а другі формуються за участю первинних кооперативів. У процесі розбудови кооперативних структур можливе виникнення кооперативних об’єднань вищого рівня за галузевими, територіальними або функціональними (маркетингові, постачальницькі, сервісні тощо) ознаками.

Кооперативне об’єднання має статус юридичної особи, створюється за принципами, реєструється у порядку, визначеному для первинних кооперативів, і не має права втручатися у виробничу діяльність своїх членів. Вступ до кооперативного об’єднання відбувається за рішенням загальних зборів кооперативів, на добровільній основі з метою ефективнішого виконання своїх основних завдань. Первинні кооперативи, що увійшли до кооперативного об’єднання, зберігають статус юридичної особи та повну господарську самостійність і можуть добровільно вийти з об’єднання за рішенням загальних зборів своїх членів.

Кооперативні об’єднання мають свою структуру управління, формують своє майно і фінансуються у порядку, визначеному для первинних кооперативів. Функції і компетенції об’єднань будь-якого рівня встановлюються в межах, делегованих кооперативами. Постійні функції і повноваження делегуються на установчих конференціях, з’їздах і закріплюються в статутах об’єднань.

Об’єднання кооперативів, як і їх члени (первинні кооперативи) мають право виступати засновниками різних видів підприємств, мати представництва в інших регіонах України і за її межами.

Comments are closed.