Оплата праці трактористів-машиністів

Оплата праці трактористів-машиністівМеханізовані роботи займають провідне місце у всіх сільськогосподарських процесах. Тому удосконаленню оплати праці трактористів-машиністів повинна приділятися найбільша увага.

Оплата праці трактористів-машиністів здійснюється залежно від системи матеріального стимулювання праці, застосовуваної у господарстві. На сільськогосподарських механізованих роботах оплата праці в Україні здійснюється за виконаний обсяг робіт або відпрацьований час за спеціально встановленими галузевою угодою тарифними ставками.

Для всіх механізаторів, які працюють у сільськогосподарському виробництві, встановлюється єдина професія – тракторист-машиніст. Залежно від знань і досвіду, згідно з положенням про атестацію трактористів-машиністів їм надається кваліфікація – тракторист-машиніст І, II, III класу з виплатою надбавок: трактористам-машиністам І класу – 20%; П класу – 10% до заробітку на механізованих роботах, які оплачуються за тарифною сіткою трактористів-машиністів.

Comments are closed.