Оподаткування основних виробничих фондів податком на додану вартість при їх ліквідації

Оподаткування основних виробничих фондів податком на додану вартість при їх ліквідаціїЗгідно з Указом Президента України від 7 серпня 1998 р. № 857 „Про деякі зміни в оподаткуванні“ встановлено, що у випадку, якщо основні виробничі або невиробничі фонди ліквідуються за самостійним рішенням платника податку чи безкоштовно передаються особі, незареєстрованій як платник податку, а також у випадку переведення основних фондів до складу невиробничих фондів така ліквідація, безкоштовне передання або переведення розглядаються для цілей оподаткування як продаж таких основних виробничих фондів або невиробничих фондів за звичайними цінами, що діють на момент такого продажу, а для основних фондів групи 1 – за звичайними цінами, але не меншими від їх балансової вартості.

Правила цієї статті не поширюються на випадки, коли основні виробничі або невиробничі фонди ліквідуються у зв’язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили.
При цьому слід звернути увагу на те, що податкове зобов’язання з ПДВ виникає у тому випадку, якщо ліквідація основного засобу відбулася за самостійним рішенням платника податку. Якщо ж основний засіб ліквідований платником у зв’язку з повним зносом (нарахування амортизації призвело до того, що балансова вартість такого основного засобу дорівнює нулю), то умови, передбачені Указом, не застосовується.

Comments are closed.