Оптова ціна реалізації та оптово-відпускна ціна

Оптова ціна реалізації та оптово-відпускна цінаОптова ціна реалізації – це ціна, за якою сільськогосподарські підприємства реалізують продукцію великими партіями (оптом) збутовим, переробним і торговельним організаціям. Одним із видів оптових цін є закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію. Вони відіграють вирішальну роль у відшкодуванні виробничих витрат та забезпеченні розширеного відтворення сільськогосподарського виробництва.

Закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію повинні формуватися з урахуванням роздрібних цін за мінусом витрат та доходів заготівельних організацій та переробних підприємств певного продуктового підкомплексу. Структуру оптових цін слід поліпшувати в напрямі скорочення частки затрат живої праці при підвищенні рівня її оплати, збільшення частки прибутку, нагромаджень для інвестування основного й оборотного капіталу виробництва.

Оптово-відпускна ціна – це ціна, за якою виробники, переробні та збутові організації продають товари іншим підприємствам і торговельним організаціям. Вона встановлюється на базі оптової ціни виробництва і переробного підприємства чи збутової організації плюс податок на додану вартість.

Comments are closed.