Органи регулювання та страхування ЗЕД

Органи регулювання та страхування ЗЕДКерівники сільськогосподарських підприємств незалежно від форм власності для вирішення питань зовнішньої економічної діяльності повинні звертатись до місцевих рад народних депутатів України, районних адміністрацій та управління агропромислового комплексу.

На районному рівні можна вирішувати питання щодо укладання і забезпечення виконання у встановленому законодавством порядку договорів з іноземними партнерами на придбання та реалізацію продукції, виконання робіт і надання послуг; одержання підтримки з питань налагодження зовнішньоекономічних зв’язків підприємства із зарубіжними партнерами, установ та організацій, розташованих на відповідній території, незалежно від форм власності; створення на основі чинного законодавства спільних підприємств або організації спільної діяльності; залучення іноземних інвестицій під певні проекти або модернізацію виробництва тощо; організації прикордонної і прибережної торгівлі; організації спеціальних вільних та інших зон, зміни у статусі цих зон; встановлення пом’якшеного місцевого збору за проїзд територією прикордонного району та його сплати.

Страхування зовнішньоекономічних операцій в Україні здій-снюється державними, акціонерними, кооперативними, іноземними, змішаними та іншими страховими компаніями, а також суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, до статутного предмета яких включені страхові операції (страхування). Вибір страхової компанії (страховика) здійснюється суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності самостійно. Але страхування експортних кредитів, позичок, окремих контрактів на поставку машин і устаткування, інвестицій як на території України, так і за її межами здійснюється спеціалізованими страховими акціонерними товариствами.

Comments are closed.