Організаційні питання уточнення вартості майна

Організаційні питання уточнення вартості майнаВихідними даними для здійснення зазначених робіт є дані бухгалтерського обліку про активи підприємства, а також документи, які підтверджують ціни, що склалися у розрахунках з постачальниками, прайс-листи газети „Бізнес”. Для оцінки будівель, споруд та інших приміщень, крім даних бухгалтерського обліку, використовують проектно-кошторисну документацію на їх спорудження, дані бюро технічної інвентаризації, результати натурних обмірів та аналогічні джерела.

Вибір методики оцінки окремих видів основних засобів у процесі приведення у відповідність до ринкових цін їх балансової вартості грунтується на вихідних даних. Враховуючи, що роботи проводяться експертною комісією підприємства, вибір методів оцінки є обмеженим.

Основні методи оцінки, якими користується експертна комісія:

  • метод витрат;
  • метод аналогів продажу.

Експертній комісії підприємства за результатами інвентаризації повинні бути представлені такі документи:

  • перелік основних засобів господарства на дату проведення інвентаризації;
  • перелік основних засобів, проіндексована вартість яких за попередніми висновками інвентаризаційної комісії не відповідає реальній вартості;
  • перелік основних засобів, що зношені і не мають залишкової вартості, але знаходяться в експлуатації;
    перелік виявлених при інвентаризації основних засобів, не взятих на облік.

Оцінка виявлених при інвентаризації об’єктів, які не було взято на облік, має бути проведена відповідно до теперішньої відновної вартості, а знос слід визначати за дійсним технічним станом об’єктів. Результати оцінки та визначення зносу мають бути оформлені відповідними актами.

При визначенні вартості майна, яке за даними бухгалтерського обліку повністю зносилося, проводиться його дооцінка з урахуванням рівня цін, що склалися на ринку на дату оцінки, на підставі підтверджуючих документів. Визначення ринкових цін окремих об’єктів основних засобів, які зносилися, морально застаріли і зняті з виробництва, але ще експлуатуються, досить часто ускладнюється через відсутність офіційної інформації, тому вартість може визначатись на підставі розрахунків експертної комісії підприємства.

Перед приведенням у відповідність до ринкових цін балансової вартості об’єктів необхідно перевірити повноту і правильність індексації. За результатами перевірки складається відомість індексації балансової вартості основних засобів з метою підтвердження їх проіндексованої вартості, зазначеної в регістрах обліку, і виправлення можливих помилок при проведенні індексацій.

Comments are closed.