Організаційно-господарський механізм АПФГ

Організаційно-господарський механізм АПФГОрганізаційний механізм АПФГ забезпечує комплексний підхід до вирішення технічного, технологічного, агросервісного, консалтингового та маркетингового забезпечення учасників, звільняючи безпосередніх товаровиробників від цих функцій та мінімізуючи витрати на їх здійснення шляхом створення загальної обслуговуючої інфраструктури.

Відповідно до міжнародної класифікації за своїм організаційно-правовим становищем ПФГ є корпорацією, або акціонерним товариством, що визначає схему її управління та організаційну структуру. До переваг аграрно-промислово-фінансової групи слід віднести можливість:

  • створити реальні умови для маневрування фінансовими ресурсами в межах групи, погашення боргів тимчасово неплатоспроможних учасників за рахунок корпоративних доходів;
  • забезпечити сприятливі умови для перерозподілу фінансових ресурсів між різними галузями АПК: виробничою, банківською, торговельною, що важко зробити на макрорівні, та умови для широкого застосування таких економічних методів управління виробництвом, як пільгове оподаткування, механізм трансфертних (внутрішніх) цін, пільгове кредитування, цільове бюджетне фінансування пріоритетних галузей агропромислового виробництва, клірингові розрахунки.

Comments are closed.