Організація обліку при реорганізації КСП

Організація обліку при реорганізації КСПЗ моменту реєстрації нового підприємства йому передаються для ведення бухгалтерського обліку передаточний баланс, документація про результати інвентаризації під час проведення реорганізації КСП, документація, в якій зафіксована фінансово-господарська діяльність підприємства до його реорганізації, в т. ч. архівні справи (первинні облікові документи, бухгалтерська звітність тощо), та документація, в якій відображені операції з реорганізації КСП.

Насамперед узгоджуються затверджена величина статутного фонду підприємства і дані про залишки на рахунках згідно з передаточним балансом.

Після прийняття всієї облікової документації і внесення до неї змін, пов’язаних з відображенням зареєстрованої величини статутного фонду, КСП має подати звіт за діючими формами річного звіту за період з початку року до моменту реорганізації, яким є дата виключення підприємства з державного реєстру України.

Новостворене підприємство відображає у звіті активи та їх джерела за період з дня його державної реєстрації по 31 грудня звітного року.

Значна частина питань з обліку в реформованих підприємствах здійснюється на загальних підставах.

Comments are closed.