Організація роботи з визначення системи економічних відносин

Організація роботи з визначення системи економічних відносинДля встановлення взаємовигідних економічних відносин учасників інтегрованих господарських формувань створюються групи експертів, до яких включаються спеціалісти державних адміністрацій, сільськогосподарських і переробних підприємств, торговельних організацій.

Напрями їх роботи мають бути такими:

  • визначення планово-нормативних витрат на одиницю продукції при вирощуванні сировини, її переробці та реалізації готової продукції в торговельних організаціях. Вони передбачають визначення технологічних витрат з урахуванням існуючої матеріально-технічної бази, досягнення необхідного рівня продуктивності полів і ферм, технологічного рівня переробних підприємств. Ці усередненні витрати відповідатимуть витратам суспільно необхідної праці, але не відповідатимуть фактичним витратам у кожному підприємстві. У цьому випадку кожне сільськогосподарське і переробне підприємство, а також торговельна організація прагнутимуть забезпечити виробничі витрати на рівні усереднених, які відповідають технологіям;
  • на основі визначених планово-нормативних витрат і роздрібної ціни у торговельній мережі встановлюється норма прибутку на витрачений капітал і відповідно – ціни на сировину та на продукти її переробки. Основною умовою є забезпечення однакової норми прибутку на встановлені планово-нормативні витрати. На фактичні витрати залежно від результатів господарювання норма прибутку буде різною;
  • за результатами господарювання проводиться додатковий розподіл прибутку, який одержано за рахунок відхилення ціни реалізації від розрахункової. Ці прибутки слід оподатковувати один раз в підприємствах, в яких одержано прибуток, або в підприємствах, яким він розподілений.

Comments are closed.