Основні напрями забезпечення паритету цін

Основні напрями забезпечення паритету цінДо основних напрямів забезпечення паритету цін належать таі застосування гарантованих мінімальних цін (цін підтримки) на продукцію в межах визначених її квот; фінансові товарні інтервенції (купівля чи продаж товару залежно від рівня кон’юнктури цін на ринку); дотації та компенсації на сільськогосподарську продукцію; державне регулювання цін на продукцію природних монополій та інші види матеріально-технічних ресурсів і послуги для сільського господарства; лізинг сільськогосподарської техніки; пільгове оподаткування та кредитування сільського господарства; квотування та митне регулювання експорту й імпорту сільськогосподарської продукції; інші.

Державна підтримка паритету цін здійснюється за рахунок як бюджетних, так і позабюджетних джерел (використання спеціальних фондів, митних зборів, пільгових ставок ПДВ та ін.), якщо це не суперечить законодавству України.

Для відшкодування нормативних витрат коштів і забезпечення однакового прибутку на одиницю їх витрат на формування основних і оборотних засобів з урахуванням терміну їх обороту застосовують формулу:

Ц = с„ + Вовф • Кнп + Сп, • К„п • Коб

де Ц – ціна продукції; С„ – собівартість продукції; Спа – собівартість продукції без суми амортизаційних відрахувань; Вовф – вартість основних виробничих фондів; Кнп – коефіцієнт норми прибутку; Коб – коефіцієнт обороту витрат, який визначається діленням терміну в днях (місяцях) виробничого циклу і обороту витрат (крім амортизації) у процесі виробництва сировини, її переробки і реалізації готової продукції на 365 днів (чи 12 місяців).

Comments are closed.