Основні вимоги до реформування

Основні вимоги до реформуванняРеформування здійснюється з дотриманням таких найважливіших вимог:

 • добровільність участі членів підприємства у прийнятті рішення про реформування, час його проведення, вибір форм реструктуризації і організаційно-правових форм нових формувань, організаційно-методичних засад реструктуризації тощо;
 • підпорядкованість інтересам більшості членів підприємства з одночасним забезпеченням інтересів тих, хто має щодо реформування окрему думку, яка не збігається з інтересами більшості;
 • повне і об’єктивне роз’яснення членам підприємства необхідності, мети і завдань реформування, її підпорядкованості індивідуальним інтересам кожного члена підприємства та колективу в цілому;
 • врахування пропозицій членів підприємства щодо організації проведення реформування, організаційно-методичних механізмів її здійснення;
 • вільний доступ членів підприємства до всіх без винятку матеріалів, що опрацьовуються в підприємстві, з питань його реформування;
 • повне опрацювання внутрішньогосподарських нормативних документів для потреб реструктуризації;
 • вибір прийнятного варіанта поділу землі і майна підприємства.При цьому (по можливості) має бути забезпечене збереження цілісності майнових комплексів і сівозмін (або полів сівозмін). Перевага надається варіантам, за яких новоствореним підприємствам передаються повні або близькі до цього машинно-технологічні комплекси, а також інше споріднене майно; забезпечуються комплексність реформування;
 • підпорядкованість реформування інтересам після реструктуризаційного розвитку новостворених агроформувань;
 • здійснення реформування на рівні, який виключав би будь-які соціально-психологічні ускладнення;
 • своєчасне внесення змін і доповнень, зумовлених конкретними умовами;
 • покладання проведення реформування на осіб, здатних здійснити її з дотриманням відповідних законодавчих та інших нормативно-правових актів і положень;
 • узгодження роботи із реформування з місцевими органами влади.

Comments are closed.