Особливості обліку в приватних підприємствах

Особливості обліку в приватних підприємствахВідповідно до чинного в Україні законодавства власник засобів виробництва та іншого майна має право створити у встановленому законом порядку приватне підприємство, що є юридичною особою. Власник приватного підприємства має право використовувати все належне йому майно для підприємницької діяльності.
Результати господарського використання майна (виготовлена продукція, одержані доходи) належать власникові цього майна, якщо інше не встановлено законом або договором.

Власник відповідає за своїми зобов’язаннями всім майном, на яке відповідно до закону може бути звернене стягнення на вимогу кредиторів.

Створена власником юридична особа відповідає за своїми зобов’язаннями всім закріпленим за нею майном, на яке відповідно до закону може бути звернене стягнення на вимогу кредиторів.

Власник не відповідає за зобов’язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов’язаннями власника, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.

Законодавство не ставить ніяких вимог до формування та зміни статутного фонду приватного підприємства.
Після реєстрації підприємства власник особисто визначає об’єкти, що становлять власність приватного підприємства, на відміну від об’єктів, які є особистою власністю господаря (житловий будинок, інші будівлі тощо). Майно, що належить власникові підприємства, беруть на облік згідно з актом приймання-передавання.
Підприємство здійснює організацію бухгалтерського обліку з дотриманням методологічних засад, встановлених Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні“ та Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, а також інших нормативних актів про ведення обліку в сільськогосподарських підприємствах.

Приватне підприємство може вести облік на засадах, передбачених для фермерських господарств або для сільськогосподарських товариств чи малих підприємств за скороченим або повним планом рахунків. Як правило, ці підприємства звітують за спеціальними формами, затвердженими органами статистики.

Comments are closed.