Особливості обліку в селянських (фермерських) господарствах – частина 1

Особливості обліку в селянських (фермерських) господарствах – частина 1Селянське (фермерське) господарство є формою підприємництва громадян України, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією.

Селянське (фермерське) господарство як юридична особа зобов’язане вести бухгалтерський облік відповідно до ст. 24 Закону України „Про селянське (фермерське) господарство“ в порядку, передбаченому Інструкцією щодо ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах, затвердженою наказом Міністерства сільського господарства і продовольства від 5 лютого 1997 р. № 34

Бухгалтерський облік у селянському (фермерському) господарстві веде голова господарства або, за його дорученням, один з членів сім’ї чи фахівець (спеціалізована фірма) на договірних засадах.

Після реєстрації господарства фермер складає опис майна, яке становить власність господарства (придбане, побудоване, одержане при виході з КСП як майновий пай).

В описі зазначають вартість об’єктів основних засобів, виходячи з фактичних витрат на їх будівництво та придбання (доставку, встановлення, реєстрацію тощо) із урахуванням індексації, а на підставі даних про рік введення об’єктів в експлуатацію та норм амортизації розраховують знос (при відсутності таких даних знос може визначатися виходячи із стану об’єкта). При необхідності можуть бути використані кошторисні ціни.
Оцінку товарно-матеріальних цінностей, сільськогосподарської продукції, молодняку тварин, птиці, тварин на відгодівлі, незавершеного виробництва тощо здійснюють за фактичними витратами на їх виробництво або придбання та дооцінюють у порядку, наведеному вище.

На підставі даних опису майна фермер може складати вступний баланс. В активі балансу відображають вартість основних засобів (первісна вартість за мінусом суми зносу), товарно- матеріальних цінностей і незавершеного виробництва; кошти, заборгованість господарству (дебіторська) тощо; в пасиві – джерела створення засобів, зокрема власний капітал та заборгованість господарства банку (по кредитах), юридичним та фізичним особам (кредиторська заборгованість) тощо.

Господарські операції, крім внутрішньогосподарського обороту, оформляють первинними документами, складеними відповідно до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88. Не вважаються внутрішньогосподарським оборотом і оформляються документами (не менше двох разів на рік) витрати товарно-матеріальних цінностей та продукції власного виробництва на сімейні потреби та благодійні цілі. Ця продукція оцінюється за звичайними цінами.

Comments are closed.