Особливості обліку в селянських (фермерських) господарствах – частина 3

Особливості обліку в селянських (фермерських) господарствах – частина 3Контроль за станом розрахунків з конкретними юридичними та фізичними особами фермер здійснює порівнянням сум нарахування та оплати, що відображені в журналі. При значній кількості організацій, з якими господарство здійснює розрахунки, доцільно застосовувати відомість, в якій відмічають стан та рух заборгованості по кожній організації чи особі (крім оплати праці), а по розрахунках з бюджетом – ще й вид податку (платежу).

Нарахування оплати праці найманим особам здійснюють у розрахунково-платіжній відомості, де визначають загальну суму оплати праці за місяць та проводять передбачені законодавством утримання.

У кінці звітного періоду фермер підраховує стан заборгованості господарства. Для цього він зіставляє суму заборгованості та її погашення стосовно кожної юридичної та фізичної особи та по кожному податку (платежу) до бюджету. При цьому враховують стан заборгованості на початок звітного періоду. Суми заборгованості на кінець року (окремо дебіторська і кредиторська) записують після підсумку операцій за рік. Наслідки діяльності господарства визначають на підставі записів у журналі.

До складу валових доходів господарства входять виручка від реалізації продукції, товарів, матеріалів і основних засобів, виконання робіт та надання послуг на сторону, суми, одержані від інших господарств як доход на вкладений пай, придбані акції і сертифікати, відсотки за зберігання грошей на рахунках у банку тощо.
До складу витрат господарства включають вартість наданих сторонніми організаціями та особами послуг чи виконаних робіт та придбаних товарно-матеріальних цінностей, а також нараховану оплату праці найманим особам, податки та інші платежі, які згідно з чинним законодавством включають до витрат виробництва.
До складу виробничих витрат не включаються кошти та товарно-матеріальні цінності, використані на будівництво і придбання основних засобів та закладання багаторічних насаджень.

До їх складу відноситься вартість малоцінних предметів, включаючи спецодяг та спецвзуття, витрати на утримання основних засобів загального призначення, утримання та будівництво тимчасових споруд (навісів для зберігання техніки тощо), витрати на службові відрядження, на придбання і зберігання пожежного та сторожового інвентаря, послуги сторонніх організацій із обслуговування фермерського господарства (аудиторські, банківські, юридичні та ін.), витрати на підготовку і перепідготовку кадрів, витрати на утримання і експлуатацію фондів природоохоронного призначення, вартість нестач матеріальних цінностей у межах норм природних втрат тощо.

Comments are closed.