Ознаки підприємницьких організацій

Ознаки підприємницьких організаційОсновним критерієм віднесення організаційних структур до підприємницьких є нововведення в техніці, технології, організації, управлінні незалежно від розмірів підприємств та терміну їх створення. Нові підприємства, наприклад, селянські (фермерські) господарства є підприємницькими. Динамічність (рух у певному напрямі, заданому споживачами) сільськогосподарських підприємств різних форм власності – основна ознака для віднесення їх до підприємницьких і на практиці проявляється у збільшенні їх частки на ринку, в тому числі за рахунок поєднання сільськогосподарського виробництва з іншими видами діяльності.

Підприємства, в яких новаторство перестає бути основною функцією, можуть існувати, одержувати прибуток, виживати деякий час за рахунок розмірів і фінансової сили, у кінцевому підсумку вони програють конкурентну боротьбу і частка їх на визначеному ринку постійно зменшується.

На основі розгляду новаторської функції до підприємницьких можна віднести такі сільськогосподарські підприємства, які:

1)  збільшують свою частку на певному ринку, орієнтуючись на потреби споживачів. Запроваджують нові технології вирощування сільськогосподарських культур та утримання худоби і птиці, нові породи і сорти, нову техніку, нові форми залучення фінансових коштів, організації підприємства, праці та управління, нову внутрішньогосподарську структуру, займаються маркетингом, рекламують свою продукцію;

2) забезпечують диверсифікацію, поєднуючи виробництво сільськогосподарської продукції з іншими видами діяльності, в тому числі переробкою сировини, торгівлею, обслуговуванням, створюючи нові продукти, послуги, відкриваючи нові ринки. Співпрацюють на взаємовигідних умовах із селянськими (фермерськими) господарствами та особистими підсобними господарствами населення;

3) вступають в різні об’єднання підприємств з метою запровадження інновацій на основі концентрації капіталу та розподілу ризиків. Поглиблюють спеціалізацію виробництва, мінімізують витрати;

4) формують внутрішньорганізаційне підприємницьке середовище, яке дозволяє реалізувати підприємницькі функції на різних рівнях організації. Забезпечують можливість реалізації інтересів підприємця;

5) грунтуються на підприємницьких здібностях керівника організації.

Comments are closed.