Переведення трудоднів у грошовий еквівалент

Переведення трудоднів у грошовий еквівалент У першому періоді оплата праці здійснювалася в натурі і грішми. Розмір оплати праці залежав від кількості фактично відпрацьованих трудоднів. Різний ступінь кваліфікації та продуктивності праці колгоспників призводив до нарахування певної кількості трудоднів. Кожному працівнику за один робочий день нараховували від 1 до 4 трудоднів, наприклад, головному економісту господарства нараховували 4 трудодні за один відпрацьований робочий день, а доярці – лише 2 трудодні. Всі ці дані мають бути в архіві бухгалтерії господарства, але для розрахунку індивідуальних майнових паїв їх необхідно перевести в грошовий еквівалент. Розглянемо переведення трудоднів у грошовий еквівалент на прикладі.

Наприклад, господарство „Світанок” вибрало календарний період обчислення майнових часток з 1946 року. У першій колонці таблиці зазначаються роки, за які обчислюються трудодні у господарстві в цілому. В другу – вносяться дані про загальну кількість вироблених в господарстві трудоднів. У третій зазначається середньорічна чисельність працівників у господарстві за відповідний рік. Дані, що записуються у четвертій колонці обчислюються шляхом ділення загальної кількості трудоднів у господарстві на середню кількість працівників за відповідний рік.

У результаті ми отримаємо дані про те, скільки трудоднів в середньому за рік відпрацьовано одним колгоспником, що надалі служитиме підставою для переведення трудоднів у грошовий ек-вівалент. На п’яту колонку ми поки що не звертаємо уваги, оскільки розрахунки в ній будуть зроблені після заповнення таблиці за період з 1966 по 1990 роки. До неї ми повернемося пізніше.

Comments are closed.